januari 25, 2018

Algemene voorwaarden

1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1 Door het aanmelden via de mail en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 Het volledige deelnamegeld dient uiterlijk zes weken voor vertrek aan Van harte yoga te zijn voldaan.

1.3 De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige deelnamegeld.

1.4 Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

1.5 Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij het recht op terugbetaling van de verschuldigde deelnamekosten tot 1 maand voor aanvang van het programma daarna geen restitutie mogelijk.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Van harte yoga zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van een cursus/weekend en het verstrekken van de juiste informatie.

2.2 Deelname aan een cursus of weekend is geheel op eigen risico. Van harte yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2.3 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een activiteit gemeld te worden bij de docent.

2.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Van harte yoga voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een cursus of weekend.